Rol gemeenten

Sinds januari 2015 valt vrijwel alle jeugdhulp onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Zij sluiten overeenkomsten met instellingen die de gevraagde zorg kunnen bieden. OBD Noordwest biedt zorg op het gebied van ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED).Vooralsnog blijft de systematiek van  diagnose behandelcombinaties (DBC)  gehandhaafd.

Inkoop van zorg 

Gemeenten kopen gespecialiseerde jeugdhulp in. Voor alle vormen van jeugdhulp, inclusief de zorg aan ernstig enkelvoudig dyslectische kinderen, is in de Jeugdwet een overgangsrecht opgenomen.

Gemeenten zijnverantwoordelijk voor een passend en dekkend dyslexiezorgaanbod. Gemeenten maken met aanbieders en zo mogelijk met samenwerkingsverbanden afspraken over de integrale aanpak van dyslexie.

Lees voor meer informatie de volledige Handreiking Dyslexiezorg onder de Jeugdwet (februari 2014)