Dyslexiezorg

Van de 10.000 leerlingen die jaarlijks door scholen in het primair onderwijs worden doorverwezen voor een diagnose, hebben ruim 6.000 leerlingen ernstige enkelvoudige dyslexie (EED). Deze kinderen kunnen vervolgens behandeld worden door een gekwalificeerde specialist. Op grond van de regelgeving rond huidige bestaande diagnose behandelcombinaties (DBC’s), betreffende het hoofdbehandelaarschap, zijn de volgende beroepsgroepen bevoegd om die behandeling uit te voeren:

  • een BIG-geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog
  • een NIP-geregistreerd kinder- en jeugdpsycholoog
  • een NVO-geregistreerd orthopedagoog-generalist

Als medebehandelaar kunnen onder verantwoordelijkheid van een gekwalificeerde specialist bij de behandeling betrokken zijn:

  • een basispsycholoog en orthopedagoog
  • een logopedist

Diagnose en behandeling

De zorg voor kinderen met dyslexie bestaat uit een intake, een dyslexieonderzoek en wekelijkse behandelingen gedurende een tot anderhalf jaar. De kinderen krijgen huiswerk mee en de ouders en de school worden als partners nauw bij de behandeling betrokken. Aanbieders van dyslexiezorg zijn aangesloten bij een van de twee kwaliteitsinstituten die Nederland kent:  het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie (NRD) of het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD). Deze instituten ontwikkelen samen met aangesloten aanbieders scherpe kwaliteitsstandaarden en zien via periodieke visitatie toe op de toepassing daarvan. Dit doen de instituten op basis van het geactualiseerde Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 2.0 en een bijbehorende veldnorm voor maximale behandelduur. OBD Noordwest is aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie en is in bezit van het keurmerk.

Bekostiging

Sinds 1 januari 2015 valt de specialistische dyslexiezorg onder de Jeugdwet en komen deze kosten voor rekening van de gemeenten.