Wat gaan we doen?

Wat doe je tijdens een dyslexiebehandeling?

We gaan veel oefenen met lezen en spellen. We doen dat op allerlei manieren. Soms gebruiken we kaartjes, verhaaltjes, de computer of werkbladen. We praten over dyslexie en hoe dat voor jou is. De les duurt 45 minuten. Na de les laten we zien aan je vader of moeder wat je gedaan hebt. Je krijgt huiswerk dat je samen met je vader of moeder maakt. Zo oefen je thuis wat je in de les hebt geleerd. Wil je nog meer weten bekijk dan dit filmpje.

De behandelingen worden buiten jouw klas gegeven door een andere juf of meester. Ze leren jou wat dyslexie is en hoe je er mee om kunt gaan. Die juf of meester is er voor jou alleen, je zit niet in een groepje. We behandelen één keer in de week. Thuis oefen je elke dag.

Wat gaan we doen?