Ouders

Heeft uw kind op de basisschool problemen met lezen en spellen? Dan kunt u uw kind aanmelden voor een onderzoek naar (ernstige) dyslexie. Als na onderzoek de diagnose dyslexie kan worden gesteld, krijgt uw kind een dyslexieverklaring. Uw kind kan in aanmerking komen voor behandeling die vergoed wordt door de gemeente als er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie. 

Leerlingen die vanuit het voortgezet onderwijs aangemeld worden komen niet voor vergoede dyslexiezorg in aanmerking.

Als u uw kind heeft aangemeld voor een onderzoek naar  dyslexie, ontvangt u van ons een vragenlijst. Deze vragenlijst bevat vragen over:

  • de schoolloopbaan
  • het sociaal-emotioneel functioneren
  • leervorderingen
  • de extra hulp die uw kind op school heeft gehad
  • ernstige leesproblemen in de familie

De school wordt gevraagd een leerlingdossier aan te maken, in te vullen door de leerkracht en intern begeleider. Als alle gegevens compleet zijn en aan de criteria voldoen kan het onderzoek van start gaan.

Als uit dit onderzoek blijkt dat behandeling nodig is, bepalen we in overleg met u de behandellocatie en het tijdstip. Het aantal behandelingen hangt af van de beginsituatie en het resultaat. Het behandeltraject omvat een half jaar tot anderhalf jaar. De les duurt 45 minuten en wordt afgerond met de huiswerkoverdracht.

Uw kind kan maximaal één keer gedurende zijn of haar schoolloopbaan in aanmerking komen voor vergoede dyslexiezorg. Lees voor meer informatie de folder van ONL.