De behandeling

De behandeling van uw kind start wanneer uit het dyslexieonderzoek is gebleken dat dit noodzakelijk is. Deze bestaat uit individuele sessies waarbij uw kind ook huiswerk mee krijgt. Het is de bedoeling dat u thuis met uw kind oefent. Uw kind krijgt een eigen ONL-map waarin het huiswerk wordt bewaard. Tijdens de behandeling zijn verschillende evaluatie- en toetsmomenten ingepland. De voortgang wordt met u besproken.

De behandeling bestaat uit:

  • individuele begeleiding van 45 minuten per behandeling
  • huiswerkoverdracht
  • oefeningen thuis en op school ter ondersteuning.
  • evaluatie- en toetsmomenten op diverse vaste momenten tijdens de behandeling. Aan de hand hiervan wordt het behandelplan al dan niet aangepast

Het aantal behandelingen hangt af van het resultaat. Het behandeltraject omvat één tot anderhalf jaar. 

De doelstellingen van de dyslexiebehandeling van uw kind zijn:

  • het vergroten van de lees- en spellingvaardigheid met een vaste methode. Hierbij ligt de nadruk op het herkennen van de (klank)structuur van woorden en het bevorderen van het vloeiend lezen
  • het bevorderen van de leesmotivatie
  • leren omgaan met zijn of haar lees- en spellingproblemen

Wij hechten aan een succesvolle samenwerking met ouders en scholen. Het is belangrijk dat ouders thuis tijd vrijmaken om hun kind te helpen met het huiswerk. We streven in samenwerking met de basisschool naar afstemming van de reguliere lesstof op de behandeling. Ouders, leerkrachten en intern begeleiders hebben een nadrukkelijke plaats in het traject. Er is bovendien aandacht voor specifieke problemen van uw kind.