Het onderzoek

Het onderzoek naar dyslexie bestaat uit verschillende onderdelen: een intelligentieonderzoek en een dyslexieonderzoek. We kijken naar de intelligentie om informatie te verkrijgen over de algemene cognitieve vaardigheden van uw kind. Met behulp van de intelligentie kunnen we een uitspraak doen over wat uw kind aan mogelijkheden in huis heeft en of de schoolse ontwikkeling (en dan vooral het lezen en spellen) daarbij past of juist opvallend afwijkt. Wanneer er bij uw kind al eerder een intelligentieonderzoek is uitgevoerd wordt bekeken of het nodig is om opnieuw onderzoek te doen.

Bij het dyslexieonderzoek worden enkele schoolse opdrachten gedaan zoals leesteksten, dictee, letteroefeningen en geheugentaakjes. Er worden opdrachten gedaan die specifiek op dyslectische kenmerken gericht zijn en bepaalde deelvaardigheden meten.

Het onderzoek wordt door een orthopedagoog op één van onze locaties uitgevoerd en omvat altijd een gesprek met de ouders. Na het onderzoek stelt de orthopedagoog/psycholoog een verslag op en geeft al dan niet een dyslexieverklaring af. In het verslag wordt de behandelindicatie omschreven (in hoeverre behandeling binnen de zorg noodzakelijk is). Tijdens een adviesgesprek worden de onderzoeksresultaten met u besproken. U ontvangt het verslag en de eventuele dyslexieverklaring.

Als uit het onderzoek blijkt dat uw kind geen dyslexie heeft wordt het diagnostisch onderzoek wel vergoed, maar een eventuele behandeling niet.

De procedure kort samengevat:

  1. Intakegesprek met de ouders
  2. Intelligentieonderzoek
  3. Dyslexieonderzoek
  4. Adviesgesprek met ouders

Voor meer informatie bekijk het filmpje: