Het onderzoek naar dyslexie

Het onderzoek wordt in één of twee dagdelen afgenomen door een orthopedagoog of psycholoog. Het bestaat vaak uit een intelligentieonderzoek en een dyslexieonderzoek. 

Intelligentieonderzoek

We kijken naar de intelligentie om informatie te krijgen over de cognitieve vaardigheden van uw kind. Met behulp van de intelligentie kunnen we een uitspraak doen over de mogelijkheden van uw kind en of de ontwikkeling in het lezen en spellen daarbij past of afwijkt. 
Wanneer er eerder een intelligentieonderzoek bij uw kind is gedaan, wordt bekeken of het zinvol is om het onderzoek nogmaals te doen. 

Dyslexieonderzoek

Bij het dyslexieonderzoek worden enkele schoolse opdrachten gedaan zoals leesteksten, dictee, letteroefeningen en geheugentaakjes. De opdrachten zijn specifiek gericht op dyslectische kenmerken.

Nagesprek

Na het onderzoek maakt de orthopedagoog/psycholoog een verslag. In het verslag staat beschreven welke behandeling noodzakelijk is. We bespreken de onderzoeksresultaten met u tijdens het nagesprek. U ontvangt dan ook het verslag en de eventuele dyslexieverklaring.

Als uit het onderzoek blijkt dat uw kind geen ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) heeft, wordt het onderzoek wel vergoed, maar een eventuele behandeling niet.

Voor meer informatie bekijk het filmpje. Hierin legt collega Lenneke uit hoe het onderzoek in zijn werk gaat.

Klik hier om uw kind te informeren over dyslexie en het onderzoek.