Vervolgbegeleiding dyslexie

Uw kind heeft bij OBD Noordwest het behandeltraject voor ernstige, enkelvoudige dyslexie afgerond. Het was een intensieve behandelperiode. En er is mooie vooruitgang geboekt. Vraagt u zich af hoe u dit proces kunt voortzetten? Hoe houdt u de positieve ontwikkelingen vast nu de wekelijkse behandeling en het huiswerk stopt? Hoe kunt u uw kind ondersteunen?

OBD Noordwest heeft de vervolgbegeleiding voor dyslexie ontwikkeld. Deze ondersteuning is afgestemd op het niveau van uw kind en sluit aan op het behandeltraject. Het accent ligt op het onderhoud van lees- en spellingsvaardigheden en het behoud van het leesplezier.

U kunt kiezen uit twee opties:

Optie 1

 • Begeleidingssessies
  • Aantal: 5 sessies
  • Duur: 45 minuten
  • Frequentie: eenmaal per twee weken of eenmaal per vier weken
 • Huiswerkbladen en materialen
 • Totaalprijs: € 400,-, inclusief opstellen behandelplan.
  De kosten worden in twee gelijke termijnen in rekening gebracht.

Optie 2

 • Begeleidingssessies
  • Aantal: 10 sessies
  • Duur: 45 minuten
  • Frequentie: eenmaal per twee weken of eenmaal per vier weken
 • Huiswerkbladen en materialen
 • Totaalprijs: € 800,-, inclusief opstellen behandelplan.
  De kosten worden in vier gelijke termijnen in rekening gebracht.

Aanvullende optie

 • Didactisch onderzoek, inclusief verslag en nabespreking.
 • Totaalprijs: € 165,-. De kosten worden in één termijn in rekening gebracht.

De sessies vinden na schooltijd plaats op onze locaties. Mogelijk krijgt uw kind een andere behandelaar dan hij of zij tot nu toe gewend is..

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Jantine Heere:
jheere@obdnoordwest.nl
06 523 40 792 (Primair Onderwijs) 
Judith Blokker:
jblokker@obdnoordwest.nl
06 466 46 147 (Voorgezet Onderwijs)