Wat is dyslexie?

Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. De term komt uit het Grieks.

  • Dys = niet goed functioneren, beperkt,
  • lexis = taal of woorden.

Bij kinderen met dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelfs schrijven heel moeizaam, terwijl het kind wel een gemiddelde intelligentie kan hebben.

Officieel wordt dyslexie in Nederland aangeduid als: 
"Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau." 
Hardnekkigheid is een belangrijk kenmerk van dyslexie, niet alleen bij het leren lezen en spellen, maar ook bij het snel en vlot kunnen lezen.

Kinderen met dyslexie kunnen moeite hebben:

  • om het verschil te horen tussen klanken als m en n; p, t en k; s, f en g; eu, u en ui
  • om de klanken in volgorde te zetten, zoals bij 'dorp' en 'drop' of '12' en '21'
  • met het aanleren en automatiseren van tafelsommen en spellingsregels 
  • met het onthouden van vaste woordcombinaties, uitdrukkingen of gezegdes
  • met het onthouden van losse gegevens, zoals rijtjes, woordjes en jaartallen
  • om aandachtig te luisteren