Over OBD

OBD Noordwest is al 40 jaar hét onderwijsadviesbureau in Noord-Holland. Wij hebben jarenlange ervaring in de begeleiding van kinderen en scholen, onder andere bij lees- en spellingonderwijs en dyslexie. Wij werken altijd vanuit én
aanvullend op het onderwijs. Onze dyslexiezorg is zo succesvol door de actieve samenwerking tussen kind, ouders/verzorgers, onze behandelaar en school. We hebben intensief contact en iedereen spant zich in om het kind verder te helpen. Wij staan voor hoge kwaliteit: we zijn aangesloten bij Onderwijszorg Nederland (ONL) en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Onze behandelaars zijn gekwalificeerde en geregistreerde psychologen en orthopedagogen.

Onze kijk op dyslexiezorg

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met dyslexie sprongen vooruit maken in het lezen en spellen. Onze behandelingen zijn daar volledig op ingericht. De grootste winst vinden wij dat kinderen in onze behandeling leren omgaan met dyslexie, meer zelfvertrouwen krijgen en lezen leuk gaan vinden. Wij werken met een vaste methode, ontwikkeld op wetenschappelijke basis. De nadruk ligt op het herkennen van de (klank)structuur van woorden en het bevorderen van het
vloeiend lezen. Onze digitale ondersteuning bestaat uit het online oefenprogramma ‘Pelle Helpt’ en de apps ‘Pelle Flitst’ en ‘Pelle Puzzelt’. Daarnaast leren we kinderen werken met de tekst- en spraaksoftware van Kurzweil. Onze behandelingen vinden plaats op de school van het kind, of op maximaal 15 minuten rijden afstand. Het is prettig voor het kind om dichtbij huis en school te zijn. Door de hoge betrokkenheid van het kind, de ouders/verzorgers, behandelaar en school, lezen en spellen alle kinderen beter na onze behandelingen.

Onze werkwijze

  • ouders/verzorgers melden hun kind online aan
  • school dient het vernieuwde leerlingdossier in
  • het onderzoek gaat snel van start: in principe 2 weken na goedkeuring van het dossier
  • wanneer blijkt dat het kind ernstige dyslexie heeft, wordt de dyslexieverklaring afgegeven, de behandeling kan starten
  • de behandelingen zijn 1 keer per week, in combinatie met online behandelsoftware
  • kinderen en ouders/verzorgers hebben wekelijks persoonlijk contact met de behandelaar
  • kinderen oefenen thuis (met ouders/verzorgers) en op school
  • waar mogelijk is er afstemming tussen de spellingmethode van school en de behandeling