Over OBD

Succesvolle dyslexiezorg door actieve samenwerking tussen kind, ouders, behandelaar en school

100% van de kinderen leest en spelt beter na onze behandeling

98% van de ouders/verzorgers beveelt OBD Noordwest aan

Kinderen vergroten hun lees- en spellingvaardigheid bij ons met een vaste methode ontwikkeld op wetenschappelijke basis. De nadruk ligt op het herkennen van de (klank)structuur van woorden en het bevorderen van het vloeiend lezen. Er is intensief contact tussen kind, ouders/verzorgers, behandelaar en school. Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen, leesmotivatie en leren omgaan met dyslexie.

Wij zijn Cedeo-erkend en gecertificeerd volgens de richtlijn ISO 9001 en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD); daarnaast zijn wij lid van branchevereniging EDventure en coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL). Onze behandelaars zijn gekwalificeerde en geregistreerde psychologen en orthopedagogen.