Dyslexieteam

Het dyslexieteam van OBD Noordwest staat voor kwaliteit op alle niveaus, van voorlichting, screening en diagnostiek tot behandeling en nazorg. Ons team bestaat uit orthopedagogen, psychologen, logopedisten en GZ-psychologen. We zijn gericht op het leveren van kwaliteit en goede zorg op maat. We zetten ons als team met veel plezier in om kinderen met ernstige dyslexie zoveel mogelijk te laten ontwikkelen, binnen hun eigen mogelijkheden. Iedere behandelaar heeft een persoonlijke stijl, maar voor alle behandelaars zijn de wetenschappelijke protocollen en de door de kwaliteitsinstituten vastgestelde veldnormen het uitgangspunt voor de diagnostiek en de behandeling. Daardoor is de kwaliteit van het werk bij alle dyslectische kinderen van hetzelfde hoge niveau.

Ons team bestaat uit de volgende personen:

  • A-B-C
  • D-E-F
  • G-H-I
  • J-K-L
  • M-N-O
  • P-Q-R
  • S-T-U
  • V-W-X
  • Y-Z