Diagnostiek en behandeling van dyslexie voor particulieren

Soms komt een leerling niet voor de vergoede diagnostiek (onderzoek) en behandeling in aanmerking, terwijl er wel degelijk een vermoeden van dyslexie bestaat. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij:

  • leerlingen die vooral uitvallen op het gebied van spelling en minder of niet wat betreft technisch lezen 
  • leerlingen met co-morbide problematiek, waarbij de andere stoornis belemmerend is
  • Kinderen en adolescenten in het voortgezet onderwijs (en volwassenen)

In dit geval kun je ook bij ons terecht. Wij sluiten aan bij de meest recente wetenschappelijke inzichten, hebben het keurmerk van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) en handelen conform het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling en de richtlijnen van Stichting Dyslexie Nederland. Bovendien hebben wij het keurmerk Onderwijsadvies, zijn wij ISO:9001 gecertificeerd en CEDEO erkend.

Diagnostiek (onderzoek)

Het onderzoek wordt afgenomen door een van onze deskundige en bekwame psychologen of orthopedagogen en houdt het volgende in:

  • voorbereiding, dossieranalyse                                               
  • intakegesprek                                                                   
  • afname + scoren dyslexieonderzoek                                  
  • verslaglegging dyslexieonderzoek (inclusief afgeven eventuele dyslexieverklaring)
  • multidisciplinair onderzoek (door een van onze GZ-psychologen)                   
  • adviesgesprek                                               

Kosten

De kosten voor dyslexieonderzoek bedragen € 680,-. Hierbij gaan wij uit van afname op een van onze kantoren. Bij afname op locatie wordt de reistijd extra in rekening gebracht.

Bij twijfel of de lees- en/of spellingproblemen kunnen worden verklaard vanuit een breder, algemeen leerprobleem, moet ook intelligentieonderzoek worden afgenomen om tot een diagnose te komen. Dan bedragen de kosten € 960,-. Ook hier geldt dat eventuele reistijd extra in rekening gebracht wordt wanneer het onderzoek afgenomen wordt op locatie.

Voor het vaststellen van het ‘hardnekkigheidscriterium’ (ernstige achterstanden in combinatie met didactische resistentie; er is sprake van een grote achterstand terwijl er intensieve begeleiding is geboden) hebben wij informatie nodig van de school om tot een diagnose te komen. De school wordt verzocht een leerlingdossier in te vullen.

Dyslexiebehandeling

Naast diagnostiek bieden wij ook dyslexiebehandeling. In overleg met ouders wordt de frequentie bepaald. De kosten bedragen € 80,00 per behandeling (duur: 45 minuten). We werken hierbij met vergelijkbare materialen als binnen de vergoede ONL Dyslexiebehandelingen.

Meer info

Ben je geïnteresseerd? Neem contact op met:.

Judith Blokker
06 46 64 61 47
jblokker@obdnoordwest.nl