Vergoede dyslexiezorg: hoe werkt het in mijn gemeente?

OBD Noordwest heeft met 21 gemeenten in de regio boven het Noordzeekanaal een contract om dyslexiezorg te mogen leveren. Om in aanmerking te komen voor vergoede zorg dient een aanvraag aan criteria te voldoen. Dit staat beschreven in het (landelijk) Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling. Eén van de criteria is dat uw kind op de basisschool zit, nog geen 13 jaar oud is en woont in de gemeente waar de zorg aangevraagd wordt.

De school van uw kind werkt aan het leerlingdossier en gaat na of aan de criteria van het landelijk protocol wordt voldaan. De belangrijkste criteria zijn:

 • zeer lage scores voor lezen en spelling (gedurende drie achtereenvolgende meetmomenten)
 • gedurende twee perioden bieden van voldoende extra ondersteuning op lees- en spellinggebied

Aanmelden voor vergoede dyslexiezorg

Bij een vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie kunt u uw kind (in samenwerking met de school) aanmelden voor een onderzoek. Gemeenten willen dat uw kind ook bij hen wordt aangemeld (zij vergoeden immers de zorg). De werkwijze verschilt per gemeente. Er zijn gemeenten waar:

 • ouders en school eerst bij de gemeente dienen aan te melden
 • de zorgaanbieder kan aanmelden

Gemeenten waar ouders en school eerst bij de gemeente aanmelden

De volgende gemeenten gaan na of de aanmelding aan de eisen voldoet (leeftijd, woonplaats, of de school de aanmelding ondersteunt). Deze gemeenten willen een dossier eerst goedkeuren (zij kijken onder andere naar toets-scores en naar de door de school geboden begeleiding).

U ontvangt van de gemeente een beschikking met de mededeling dat de zorg ingezet mag worden. De zorgverlener ontvangt een opdracht deze zorg te leveren.

Nadat OBD Noordwest deze opdracht van de gemeente heeft ontvangen, gaan wij na of het dossier compleet is. Daarna volgt een inhoudelijke beoordeling (op basis van de landelijke criteria). Bij goedkeuring plannen wij met u een onderzoek in. Bij afkeuring ontvangt u bericht met de reden van afkeuring. Als na het onderzoek blijkt dat behandeling nodig is, dient u deze bij de gemeente aan te vragen.

Gemeenten waar de zorgaanbieder kan aanmelden

Als u uw kind bij OBD Noordwest aanmeldt, vullen wij het dossier met de benodigde documenten. Wanneer het dossier compleet is, volgt een inhoudelijke beoordeling (op basis van de landelijke criteria). Wanneer het dossier goedgekeurd is, plannen wij met u het onderzoek. Bij afkeuring ontvangt u bericht met de reden van afkeuring. Wanneer het onderzoek gepland wordt, melden wij dit bij de gemeente. Als na onderzoek blijkt dat behandeling nodig is, melden wij ook de aanvang van de behandeling. Deze werkwijze geldt voor:

 • Velsen, Beverwijk, Heemskerk
 • Alkmaar, Heiloo, Castricum, Heerhugowaard, Bergen, Langedijk, Uitgeest
 • Den Helder
 • Texel
 • Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland
 • Koggenland, Opmeer, Medemblik
 • Beemster, Edam-Volendam
 • Landsmeer, Oostzaan, Waterland
 • Purmerend
 • Wormerland, Zaanstad

Na melding door OBD Noordwest sturen sommige gemeenten een beschikking naar de ouders met de mededeling dat de zorg ingezet mag worden. OBD Noordwest ontvangt van de meeste gemeenten een (elektronisch) akkoord voor de te leveren zorg.