Rol leerkracht

Eén van uw leerlingen start met de behandeling voor ernstige dyslexie bij OBD Noordwest. De behandeling vindt plaats op een van onze behandellocaties en duurt 45 minuten. Uw leerling oefent daarnaast dagelijks thuis met spellen en lezen. Dit is een intensieve periode.

Als leerkracht wordt u betrokken bij het behandeltraject van uw leerling. Bij de start van het traject ontvangt u het behandelplan met de doelen voor de gehele behandelperiode en het handelingsplan voor de eerste periode.Tijdens het behandeltraject zijn er een aantal evaluatiemomenten. U kunt worden uitgenodigd voor evaluatiegesprekken samen met ouders en de behandelaar. We streven ernaar om de behandeling en de ondersteuning op school zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Waar nodig kan tussen deze evaluatiemomenten contact zijn tussen u en de behandelaar. Het is belangrijk dat naast de dyslexiebehandeling bij OBD Noordwest de extra ondersteuning bij lezen en spellen vanuit school wordt gecontinueerd. Ook is van belang dat uw leerling gemotiveerd blijft en een goed zelfbeeld houdt. Hierin speelt u als leerkracht een grote rol.
De leerling, de behandelaar, de ouders en de leerkracht zorgen samen voor een succesvolle behandeling.