Scholingsaanbod

Een kind met dyslexie kan problemen ondervinden tijdens zijn schoolloopbaan. Lezen en spellen behoren tot de kernactiviteiten binnen het  onderwijs. Actuele kennis over de achterliggende processen, de diagnostiek en effectieve behandelmethoden vormen de basis voor een doorgaande lijn in de school bij het begeleiden van dyslectische  leerlingen. Om de zorg voor dyslectische leerlingen structureel vorm te geven is specialistische kennis nodig. Een dyslexiespecialist op school kan een optimale zorgstructuur opzetten rondom dyslexie.

Heb je behoefte aan scholing  bijvoorbeeld over het Protocol Leesproblemen en dyslexie? Neem contact op met Danielle van der Werf via dvanderwerf@obdnoordwest.nl of 06 461 973 92.